Fortnite Spy Base : جایی که صندوق های قفل شده را باز می کنید

Fortnite Spy Base

مکان های Fortnite Spy Base: جایی که صندوق های قفل شده را باز می کنید.

Fortnite’s Storm the Agency با Agency challenge در کنار بروزرسانی ۱۲.۶۱ بازی به صورت زنده پیش رفت ، و به شما وظایف دیگری نیز می دهد تا قبل از شروع ، فصل ۳ را به طور رسمی انجام دهید. یکی از مشکلات سختگیرانه این دسته از شما می خواهد که صندوق های قفل شده را در سه پایگاه جاسوسی مختلف باز کنید. اگر در ردیابی آن مشکلی دارید ، در اینجا توضیح می دهیم که پایگاه های جاسوسی کجا هستند و چگونه چالش را تکمیل کنید.

مکانهای Spy Base کجا هستند؟

تقریباً مانند خانه های ایمن که باید برای یک چالش جداگانه از Agency challenge بازدید کنید ، spy bases از ابتدای فصل ۲ یکی از نقشه های اصلی بوده اند. اما اینها کمی آشکارتر از خانه های امن هستند. در حالی که این ساختمان ها مبدل به نظر می رسد مانند ساختمانهای معمولی ، پایگاه های جاسوسی در همه مکان ها قرار دارند ، بنابراین ردیابی آنها بسیار ساده تر است. ما مشخص کرده ایم که تعدادی از صندوق ها در کجا قرار دارد:

The Grotto

در زیر پله ها در کنار غرفه تلفن قرار دارد.

The Rig

در طبقه دوم ساختمان شمال غربی.

The Yacht

در گوشه ای در پایین ترین طبقه.

 

چگونه برای چالش را تکمیل کنید

هر پایگاه جاسوسی دارای تعداد انگشت شماری از صندوق های قفل شده است ، اما برای تکمیل این چالش ، باید یکی از آنها را در سه پایه مختلف باز کنید ، بنابراین نمی توانید فقط در یک مکان وارد شوید. شما همچنین نمی توانید صندوق ها را مانند حالت طبیعی باز کنید. ابتدا باید در یک غرفه تلفنی قدم بزنید و تغییر قیافه دهید ، تا به شما امکان دهد قفل آنها را باز کنید.

تهیه و ترجمه در تیم تحلیل سایتpsstar.ir