0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
ماموریتهای Red Dead Redemption 2 قسمت سوم

ماموریتهای Red Dead Redemption 2 قسمت سوم

Red Dead Redemption 2 قسمت سوم

Red Dead Redemption 2 قسمت سوم

“The Aftermath of Genesis”  یا  “Old Friends”

Aftermath of Genesis یک ماموریت در Red Dead Redemption 2 است.

نمای کلی ماموریت

Red Dead Redemption 2 قسمت سوم آقای پیرسون با داشتن باند خود،برای کمبود غذا و گرسنگی ، آرتور و چارلز را به شکار می فرستد.

داستان

1

پیرسون به آرتور اطلاع می دهد که این اردوگاه از نظر غذایی بسیار ضعبف است و به زودی مردم گرسنه می شوند.

آرتور و چارلز تصمیم می گیرند برای شکار و غذا بروند و قبل از توقف برای پیدا کردن حیوان ، مدتی سوار اسب شوند.

2

آرتور مدتی از چارلز پیروی می کند و وقتی چارلز دنباله ای برمی دارد ، آرتور برای گرفتن ذین به سمت اسب می رود.

سپس این زوج دنباله گوزن را دنبال کردند و سعی کردند آهو را نترسانند.

آنها آن را پیدا می کنند و آرتور آن را با کمانش می کشد.

3

آرتور گوزن دوم را ردیابی می کند و آن را می کشد ،

سپس لاشه را روی اسب خود می گذارد در حالی که چارلز لاشه گوزن اول را روی او می گذارد.

در هنگام مسافرت ، با یک خرس روبرو می شوند. چارلز به آرتور توصیه می کند که

با وجود اینکه گوشت بیشتری در خرس وجود دارد ، از این کار دور شویم.

این بازیکن بستگی دارد که آیا آنها سعی کنند خرس را بکشند یا خیر.

پس از آن ، گوزن ها را به ایستگاه قصابی پیرسون می برند و آرتور آن را پوست می کشد.

 

شکست ماموریت

ماموریت شکست میخورد اگر بازیکن:

  • اسب چارلز را بکشد
  • اجازه دهد تا چارلز کشته شود
  • اسب خود را بکشد یا رها کند
  • اجازه دهد تا گوزنها فرار کنند
  • بمیرد

Gold Medal Objectives

  • هر گوزن را با یک تیر بکشید.
  • آهو را نزنید.
  • یک قتل تمیز روی گوزن دوم دریافت کنید.

چیزهای بی اهمیت

اگر بازیکن فقط یک گوزن را زخمی کند و به او اجازه دهد تا در عذاب بمیرد ، افتخار آرتور را کاهش می دهد .

ممکن است آرتور به جای کمان از سلاح دیگری استفاده کند تا آهوها را بکشد و در این ماموریت شکست بخورد ،

اما چارلز ناراحت خواهد شد.Red Dead Redemption 2 قسمت سوم

تهیه و ترجمه در سایت psstar.ir