0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
ماموریتهای Red Dead Redemption 2 قسمت دوم

ماموریتهای Red Dead Redemption 2 قسمت دوم

Enter, Pursued by a Memory

Enter, Pursued by a Memoryنیز یک ماموریتی دیگر در Red Dead Redemption 2 است.

نمای کلی ماموریت

جان مارستون از سفر پیشاهنگی پیشینی برنگشته است.

آرتور مورگان و خاویر اسکولا برای جستجوی او به درون برف سوار می شوند.Red Dead Redemption 2 قسمت دوم

داستان

1

ابیگیل رابرتز نگران امنیت جان مارستون است ،

که از روزها پس از انجام مأموریت پیشاهنگانه ، وی دیده نشده است.

او از آرتور و خاویر می خواهد او را پیدا کنند.

2

آرتور و خاویر با هم سوار می شوند و به زودی خاویر فاصله ای از اردوگاه پیدا می کند و سرعت می گیرد.

پس از مدتی سوار شدن ، این زوج با اسب جان روبرو شدند که تا حد مرگ یخ زده است.

خاویر اسلحه خود را شلیک می کند تا ببیند جان می شنود ، و از راه دور می توان شنید که از او درخواست کمک می کند.

3

آرتور و خاویر اسبهای خود را رها می کنند و با پیاده روی ادامه می دهند و از چندین تپه بالا می روند.

آنها جان را مجروح و خونین می یابند و او را به سمت اسبها می کشانند ، در حالی که توسط سه گرگ ،

که آرتور می کشد ، مورد حمله قرار می گیرند.

4

در حالی که خاویر و آرتور به سمت پایین میروند واسب سوار می شوند ،

خاویر گروه دیگری از گرگها را لکه دار می کند و اسب خود را به یک گالوپ می چرخاند.

آرتور گرگها را می کشد و دیگر بقیه سفرها حمله گرگ ندارند. به محض ورود به اردوگاه باند ،

جان را در آنجا حمل می كنند در حالی كه ابیگیل او را دوا می زند.Red Dead Redemption 2 قسمت دوم

Gold Medal Objectives

  • تمام گرگها را بدون آسیب دیدگی بکشید.
  • حداقل با دقت 80٪ تکمیل کنید.

شکست ماموریت

ماموریت شکست میخورد اگر بازیکن:

  • حمله، کشتن ویا رهایی خاویر
  • جان ، کشته شود ، یا جان را رها کند
  • اجازه دهد که خاویر یا جان کشته شوند
  • اسب خود را بکشد یا رها کند
  • بمیرد

چیزهای بی اهمیت

1)در حالی که کوه را اندازه گیری می کنید ، هسته استقامت آرتور از بین می رود و

این باعث می شود بازیکن از آن به صندلی دسترسی داشته باشد. اگر کسی از استفاده از مقررات خودداری کند ،

صحنه ای سریع پخش می شود که خاویر به آرتور مورب بوربون کنتاکی بدهد.

2)زخمهای نمادین بر چهره جان مارستون در Red Dead Redemption محصولی از

خش های گرگ است که وی در این مأموریت دریافت می کند.

3)به نظر می رسد که چشم چپ جان خونین است و این عقیده عامه را تأیید می کند

که جان کور است یا بینایی بد در چشم چپ دارد.

4)این عنوان اشاره ای به نمایشنامه 1623 شکسپیر The Winter’s Tale است

که به طور مشهور شامل صحنه صحنه “خروج ، تحت تعقیب خرس” برای شخصیت آنتیگونوس است.

همان مرجع برای مأموریت “Exit Pursued by a Bruised Ego” استفاده می شود –

در این حالت با شخصیتی که واقعاً توسط یک خرس بزرگ تعقیب می شود.Red Dead Redemption 2 قسمت دوم

تهیه و ترجمه در سایت psstar.ir