Animal Crossing: رنگ فرودگاه شما رنگ برخی از موارد دسترسی شما را تعیین میکند

Animal Crossing: رنگ فرودگاه شما رنگ برخی از موارد دسترسی شما را تعیین میکند

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons پر از جزئیات ناقص است –

به حدی که مردم همچنان در حال کشف چیزهای جدید در مورد چگونگی عملکرد بازی هستند.

یکی از این کشف ها توسط یکی از کاربران است که هنگام تنظیم مجدد جزیره خود الگوی جالبی را مشاهده کرده است:

به نظر می رسد رنگ فرودگاه شما ممکن است رنگ برخی از موارد دسترسی شما را تعیین کند ،

گرچه این تئوری درست به نظر نمی رسد.

 

در حال حاضر ،

شاید شما متوجه شده اید که پخش کننده های مختلف New Horizons نسخه های مختلف رنگی از اقلام خاص دارند.

برای هر کالایی که گزینه های رنگی مختلفی داشته باشد ،

شما یک رنگ “بومی” به جزیره خود دارید و این تنها رنگی است که در Cranny Nook به فروش می رسد.

علاوه بر این ،همچنین شما در این مجموعه  می توانید مواردی را انتخاب کنید که

می توان Nook Miles را در دستگاه در Resident Services از این دستگاه بازخرید و این موارد نیز

در هر جزیره به یک رنگ قفل شده اند. جوایز Nook Miles مواردی است که به نظر می رسد تحت تأثیر

رنگ فرودگاه قرار نمی گیرد. (توجه داشته باشید که این مورد تأیید نشده است.)

 

PraiseHolo در موضوع Reddit توضیح داد که آنها در حال تنظیم مجدد جزیره خود برای تلاش برای بدست آوردن

فرودگاه آبی و چراغ های سیاه هستند.

وی گفت: “بعد از تنظیم مجدد بسیاری از بازی ها و انجام درخواست شروع در حدود ۸ بار

(تا زمانی که خدمات اقامتی به روز شده را پیدا کردم تا بتوانم رنگ چراغ خیابانی را بررسی کنم) ،

فهمیدم که فقط در خیابان های سبز چراغ روشن می شوم و بعد از چند بار تنظیم مجدد دیگر ،

متوجه شدم که با سایر مبلمان نیز اتفاق افتاده است. بعد از جستجوی تصاویر Nook Stop برخی افراد ،

فهمیدم رنگ مبلمان کاملاً تصادفی نیست ، آنها به صورت گروهی گره خورده اند و رنگ چراغ خیابان با فرودگاه قفل شده است.

رنگ ، و به همین دلیل برای من غیرممکن بود که بتوانم چراغ های خیابانی سیاه و یک فرودگاه آبی بگیرم. ”

تهیه و ترجمه در تیم تحلیل سایتpsstar.ir