چک لیست مذاکره
چک لیست مذاکره

چک لیست مذاکره

 واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما خرید داران کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

چک لیست مذاکرهچک لیست مذاکره

 

 • فهرست موضوعات مورد بحث در این مذاکره چیست؟
 • ذی نفعان این مذاکره چه کسانی هستند؟
 • اگر این مذاکره و گفتگو به نتیجه نرسد چه می‌شود؟
 • استراتژی مناسب برای این مذاکره چیست؟ تعامل یا تقابل؟
 • چه زمانی برای انجام این مذاکره مناسب است؟
 • من در این مذاکره به دنبال چه منافعی هستم؟
 • چه مواضعی را باید در این مذاکره اتخاذ کنم؟
 • هدفها و ترسهای طرف مقابل من در این مذاکره چیست؟
 • فرایند تصمیم گیری در مذاکره، برای طرف مقابل چگونه است؟
 • طرف مقابل چه بحث هایی برای مطرح کردن دارد؟ آیا من برای همه آنها جواب دارم؟
 • مدیوم و بستر مناسب برای این مذاکره چیست؟
 • مکان مناسب برای این مذاکره کجاست؟

با ما همراه باشید در ستاره بازی ایران

 • چک لیست مذاکره
 • چگونه می‌توانم از شرایط محیطی به نفع خودم در مذاکره استفاده کنم؟
 • بهتر است چه کسی شروع کننده مذاکره باشد؟
 • مقدمه چینی برای مذاکره را چگونه انجام دهم؟
 • من چه اطلاعاتی در اختیار دارم؟ بهترین شکل ارائه این اطلاعات در مذاکره چیست؟
 • مذاکره خوب است با چه نتیجه ای به پایان برسد؟
 • چه خط قرمزهایی در این مذاکره دارم که نباید از آنها عبور کنم؟
 • تقاضا و خواسته های من در هر یک از موضوعات مذاکره چیست؟ چگونه آنها را بسته بندی کنم؟
 • چگونه فضای حسن نیت را در ابتدای مذاکره ایجاد کنم؟
 • برای ایجاد یک جو متعادل و حس خوب در جلسه، چه ابزارهایی در اختیار دارم؟
 • آیا مناسب است که در این مذاکره از واسطه استفاده کنم؟
 • بهتر است مذاکره گروهی انجام دهم یا مذاکره فردی؟ مذاکره را در خلوت انجام دهم یا در حضور دیگران؟
 • اگر ترجیح می‌دهم مذاکره گروهی داشته باشیم، نقش هر فرد در مذاکره چه خواهد بود؟
 • نقطه شروع مناسب برای این مذاکره چیست؟
 • گفتگوی پایانی مناسب برای این مذاکره چیست؟
 • آیا لازم است امتیازی برای نشان دادن حسن نیت در نظر بگیرم؟
 • چه امتیازهای مشروطی در این مذاکره وجود دارد که حاضر به معامله آن ها هستم؟
 • چه امتیازهای نامشروطی وجود دارد که در شرایط مناسب، بدون کسب امتیاز متقابل آن ها را اعطا خواهم کرد؟
 • آیا لازم است برای پایان این مذاکره، امتیاز پایانی در نظر گرفته شود؟
 • بعد از مرور همه‌ی گام‌های برنامه ریزی در مذاکره آیا هنوز مناسب می‌دانم که مذاکره کنم؟ شاید بهتر باشد مذاکره نکنم.

 

 

سید عرفان زعفرانی