مراحل مختلف سیکل عمر کالا
مراحل مختلف سیکل عمر کالا

مراحل مختلف سیکل عمر کالا

ستاره بازی ایران

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود در این واحد و

نتایج تحقیقات متخصصین خود  در این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

 

مراحل مختلف سیکل عمر کالا

۱- مرحله طراحی و ایجاد محصول

۲- مرحله معرفی آن به بازار

۳- مرحله رشد و پیشرفت

۴- مرحله بلوغ و اشباع

۵- مرحله کاهش و افول

 

نمودار دوره عمرکالا

 

مراحل مختلف سیکل عمر کالا در مقاله ای از ستاره بازی ایران

 

ویژگی های مرحله تولید محصول

۱- میزان فروش و سود محصول صفر است

۲- هر لحظه به هزینه های سرمایه گذاری افزوده می شود

 

مشخصات مرحله معرفی

۱- پایین بودن میزان سود و فروش

۲- بالا بودن هزینه ها و احتمال زیان دهی

۳- نیاز به نقدینگی زیاد

۴- بالا بودن هزینه های تبلیغاتی

۵- قلت رقباء

 

۶- بالا بودن قیمت محصول

 

ویژگی های مرحله رشد

۱- افزایش سریع فروش

۲- افزایش نسبی سود

۳- افزایش تعداد رقباء

۴- گسترش بازار به جهت متنوع شدن محصولات

۵- تثبیت و حتی تقلیل قیمت فروش

۶- کاهش هزینه تولید هر واحد

 

مشخصات مرحله بلوغ

۱- کاهش رشد فروش

۲- بالا رفتن هزینه های انبارداری

۳- تشدید رقابت

۴- کاهش قیمت ها

۵- افزایش هزینه های تبلیغاتی

۶- افزایش بودجه تحقیق و توسعه

 

ویژگی های مرحله افول

۱- کاهش شدید در میزان و قیمت فروش و سود شرکت

۲- خارج شدن رقباء ضعیف از بازار

۳- کم شدن حجم فعالیت رقباء باقیمانده

۴- کاهش هزینه تبلیغات پیشبرد فروش

 

موانع موجود بر سر راه خلاقیت

۱- ترس از شکست و انتقاد

۲- عدم اعتماد به نفس

۳- تمایل به همرنگی

۴- عدم تمرکز ذهنی

 

مبنای اصلی نوآوری ها به نظر اسبورن

۱- جانشین سازی ( Substitution )

۲- ترکیب کردن ( Combine )

۳- رفاه و سازگاری ( Adaptation )

۴- بزرگ نمایی ( Magnify )

۵- اضافه نمودن به کاربردها ( Put the other uses )

به نظر اسبورن کلید موفقیت و رمز ورود به این مدل سؤالات شش گانه زیر می باشد :

– What ?                  – When ?

– Where ?                 – Who ?

– Why ?                    – How ?

۶- حذف نمودن ( Elimination )

۷- معکوس سازی ( Reversation )

 

مدل اسکمپر  ( SCAMPER )

آقای اسبورن با کنار هم چیدن حروف اول مبانی هفت گانه نوآوری ، این مدل را بعنوان مدل پایه ای خلاقیت ها و ابتکارات مطرح نمود.

 

رمز ورود به مدل اسکمپر

به نظر اسبورن کلید موفقیت و رمز ورود به این مدل سؤالات شش گانه زیر می باشد :

– What ?                  – When ?

– Where ?                 – Who ?

– Why ?                    – How ?

مقاله مراحل مختلف سیکل عمر کالا و خرید PS5-کنسول XBOX-قیمت PS4-قیمت XBOX را در ستاره بازی ایران دنبال کنید.