ماموریتهای Red Dead Redemption 2 قسمت پنجم

Red Dead Redemption 2 قسمت پنجم

Red Dead Redemption 2 قسمت پنجم

Red Dead Redemption 2 قسمت پنجم

Eastward Bound

Eastward Bound یک ماموریت در Red Dead Redemption 2. این ماموریت نهایی از فصل ۱ است.Red Dead Redemption 2 قسمت پنجم

نمای کلی ماموریت

با تجدید قدرت و سرانجام هوای پایدار ، این باند از کوهها سوار اسب می شوند تا اردوگاه را در Horseshoe Overlook برپا کنند.

داستان

۱

بعد از اینکه باند تصمیم گرفت به سمت شرق به سمت Horseshoe Overlook حرکت کند ،

آرتور با Hosea راهی واگن می شود و بقیه باند سوار بر واگن و اسب می شوند.

۲

پس از عبور از یک جریان ، یکی از چرخ های واگن آرتور و Hosea جدا می شود.

چارلز ، که سوار بر اسب بود ، برای کمک به آنها در کنار آنها می ماند.

شوش ضمن عقب نشینی چرخ ، اشاره می کند که بعضی از بومیان آمریکایی آنها را از یک صخره نزدیک مشاهده می کنند.

پس از رفع مشکل واگن ، آنها در مسیر Horseshoe Overlook ادامه می دهند.

 

Gold Medal Objectives

هنگام ورود به Horseshoe Overlook ، خاویر را انتخاب کنید.

طی ۶ دقیقه کامل شود.

 

شکست ماموریت

ماموریت شکست میخورد اگر بازیکن:

حملات ، قتل ها ، یا ترساندن Hosea ، چارلز (و در صورت انتخاب از خاویر)

واگن را خراب کند

واگن را رها کند

بمیرد

 

چیزهای بی اهمیت

۱

پس از اتمام این مأموریت ، لنی و میکا در اردو خواهند بود و برای تعامل در دسترس خواهند بود.

اگر بازیکن صرفه جویی کند و بارگیری مجدد شود ، یا آرتور اردوگاه را ترک کند ،

آنها از بین می روند و گریمشاو به آرتور اطلاع می دهد که به غرب بازگردیده است.

لنی تا زمانی که “یک ساکت آرام” و میکا پس از اتمام “یک صحنه روحانی آمریکایی” برنگردند ، به اردو باز نخواهند گشت.

۲

پس از اتمام این مأموریت ، ریدر سوانسون ، چارلز ، خاویر و بیل از اردو گم می شوند.

پس از اتمام “آمریکایی ها در استراحت” ، بیل برنگشت.

ریدوند سوانسون در جریان “چه کسی بدون گناه نیست” به اردو باز خواهد گشت و

چارلز و خاویر پس از اتمام “اولین دوره آخرین حضور” به اردوگاه برمی گردند.

۳

پس از اتمام این مأموریت ،

عمو به جز ایجاد مزاحمت برای شروع “جامعه مودبانه ، سبک ولنتاین” برای تعامل در دسترس نخواهد بود.

۴

پس از اتمام این مأموریت ، کارن ، تیلی و مری بت ممکن است

در طول تعامل با آرتور درباره بی حوصله بودن تا زمان کامل شدن “جامعه مودبانه ، سبک ولنتاین” اظهار نظر کنند.

همچنین ممکن است حسین با آرتور اذیت شود و به او بگوید که عمو را اذیت کند.

۵

پس از اتمام این مأموریت ، آرتور وارد یک صفحه مجله دو صفحه خواهد شد.

تهیه و ترجمه در سایتpsstar.ir