شرکتهای دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان

ستاره بازی ایران

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود در این واحد و

نتایج تحقیقات متخصصین خود  در این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

 

شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه

یکی از اثرات شرکتهای دانش بنیان بر اقتصاد، ایجاد تحول در عوامل متعارف تولید می باشد.

در شرکتهای دانش بنیان دانش و اطلاعات به عنوان عامل تولید و افزایش ثروت مطرح می شود

که در گذشته جایگاهی در عوامل ایجاد ثروت نداشته است. نتیجه این جابجایی اینست که نیروی انسانی نقش مهمتری در تولید و رشد اقتصادی خواهدداشت.

این تحول، فرصتی برای کشورهای در حال توسعه است که با داشتن نیروی انسانی جوان و پویا،

به بهبود وضع اقتصادی خود بپردازند. در شرکتهای دانش بنیان، رشد اقتصادی وایجاد اشتغال،

متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد . بدین معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه

بطور پیوسته از طریق سرمایه گذاری به محصول، فرآیند ویا سیستم نوین تبدیل می گردد

و در نتیجه عامل مهمی در نوآوری وبهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است .

از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول تضمین کننده موفقیت و بقای سازمانها می باشد،

تجاری سازی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح می شود.

در این حال، مشکلات و معضلاتی نیز در مسیر شرکتهای دانش بنیان قرار دارد

که خاص کشور خاصی نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا مشاهده می شود.

یکی از مهمترین این مشکلات بازاریابی محصول تولید شده توسط این شرکتها می باشد.

به عبارت دیگر، انتقال یافته های تحقیقاتی به عرصه بازار، گلوگاه مراحل نوآوری در شرکتهای دانش بنیان است.

واقعیت این است که هیچ الگوی قطعی و بلامنازعی دراین زمینه وجود ندارد. فرایند تجاری سازی فناوری های جدید فرایندی پیچیده است

و این فرایند برای هر فناوری جدید دارای مشکلات وویژگی های خاص خود می باشد.

تجاری سازی موفق فناوری و بازاریابی محصولات بر مبنای دانش حداقل نیازمند چهار عامل می باشد:

  • تقاضای کافی
  • برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا
  • سازمان و فرد کارآفرین با منابع و توانمندی های مدیریتی
  • بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار

مقاله شرکتهای دانش بنیان و خرید PS5-کنسول XBOX-قیمت PS4-قیمت XBOX را در ستاره بازی ایران دنبال کنید.