سیستم و استراتژی بازاریابی

سیستم و استراتژی بازاریابی

ستاره بازی ایران

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود در این واحد و

نتایج تحقیقات متخصصین خود  در این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

ادامه مطلب…

شکل مدل تجزیه تجاری جنرال الکتریک

 

بهترین موقعیت برای یک    SBU   در مدل  GE

قرار گرفتن در مربع بالای سمت چپ می باشد ، یعنی داشتن موقعیت تجاری و جذابیت بازار بالا

 

استراتژی های چهارگانه مدل  GE

۱- استراتژی سرمایه گذاری             ( Invest Strategy )

۲- استراتژی حمایت                    ( Protect Strategy )

۳- استراتژی برداشت سود            ( Harvest Strategy )

۴- استراتژی حذف                       ( Divest Strategy )

 

مدل استراتژی عمومی پورتر ( PGS )

این مدل از دو مفهوم کلیدی :

۱- حیطه رقابتی ( هدف وسیع یا محدود )

۲- و مزیت رقابتی ( تغییر تدریجی یا قیمت پایین تر )

            جهت برنامه ریزی بازاریابی استفاده می نماید.

 

شکل مدل  PGS

سیستم بازاریابی در مقاله ای از ستاره بازی ایران

محاسن مدل ها

کمک به مدیران در زیر :

۱- شناسایی محصولات و واحدهای SBU

۲- شناسایی فرصت ها و تهدیدات

۳- محاسبه نیازهای بازاریابی

۴- تمرکز بر روی مزیت های استراتژیک

۵- ارزیابی عملکرد مؤسسه

۶- کنترل رقباء

 

نقاط ضعف مدل ها

۱- مشکل بکارگیری و استفاده از آنها

۲- احتمال حذف عوامل کلیدی و سادگی غیر عادی مدل

۳- دخالت های زیاد مدیران ، بالاخص ستادیها

۴- عملی و قابل اجرا نبودن برای تمام موقعیت ها

 

شکل مدل  PGS

محاسن مدل ها

کمک به مدیران در موارد زیر :

۱- شناسایی محصولات و واحدهای SBU

۲- شناسایی فرصت ها و تهدیدات

۳- محاسبه نیازهای بازاریابی

۴- تمرکز بر روی مزیت های استراتژیک

۵- ارزیابی عملکرد مؤسسه

۶- کنترل رقباء

 

نقاط ضعف مدل ها

۱- مشکل بکارگیری و استفاده از آنها

۲- احتمال حذف عوامل کلیدی و سادگی غیر عادی مدل

۳- دخالت های زیاد مدیران ، بالاخص ستادیها

۴- عملی و قابل اجرا نبودن برای تمام موقعیت ها

سیستم و استراتژی بازاریابی

مقاله سیستم بازاریابی و انواع مدل های بازاریابی-خرید PS5-کنسول XBOX-قیمت PS4-قیمت XBOX را در ستاره بازی ایران دنبال کنید.