دسته ی‌ خراب آقای‌ بازنده

دسته ی‌ خراب آقای‌ بازنده

نکاتی در مورد دسته های بازی

دسته‌های بازی‌، از آن نظر که رابط بازیکن‌ و بازی هستند،

به نوعی مهم‌ترین نقش را در بازی ،ایفا می‌کنند البته بدیهی است

که در بازی هایی‌ که از دسته استفاده نمیشود‌ در pc موس و کیبورد بازی‌،این‌ وظیفه  را به عهده دارند.

حتما در ذهن شما این سوال ایجاد شده است که

(دسته ی‌ خراب‌ آقای‌ بازنده)چه ربطی به این متن دارد.

کمی تامل و تحمل بفرمایید تا برویم سراغ ارتباط این دو.

یک

همه ی‌ ما ،مخصوصا فوتبالی‌‌ها،کم و بیش برای کم شدن‌ از شدت ناراحتی باخت،

دسته ی‌ خراب را بهانه ای مناسب دیده ایم‌،اما همیشه یک دوست داشته ایم‌ که دیگر شور این‌ بهانه‌ را در می آورد

و در بیشتر موارد می‌باخت‌ و در بیشتر موارد هم،اعلام میکرد‌ که با دسته ی‌ خراب بازی کرده است.

دو

با پیشرفت بازی‌ های رایانه‌ ای،از نظر کمی و کیفی دسته ها نیز همگام با بازی‌ ها،

قدم در مسیر رشد نهادند،امروزه برندهای‌ فراوانی‌ در زمینه‌‌ی‌ تولید دسته، فعالیت می‌کنند

که دست بازیکن‌ ها را در انتخاب بازتر کرده گذاشته اند، اما همین‌ تعداد زیاد انواع‌ دسته،

باعث می‌شود گاه انتخاب دسته ی‌ مناسب دشوار شود.

برخی از ویژگی های که در دسته ها تغییر کرده و یا به آنها افزوده شده عبارتند از:

-تولید دسته‌های بیسیم‌

-اضافه شدن دکمه‌ها‌ی‌ بیشتر و بالا رفتن کارایی دسته‌ها در بازی‌

-استاندارد شدن شکل دسته و استفاده از متریال‌ های مناسب‌

-فعالیت برخی از دسته ها به عنوان‌ جایگزین موس و کیبورد بازی

-سرعت انتقال فرمان بسیار سریع تر

موارد بسیاری به دسته های امروزی به صورت تدریجی افزوده شده است که اگر بخواهیم بیان کنیم،نوشته به طول می انجامد.

سه

با توجه به مورد دو،همانگونه‌ که گفته شد ضمن اضافه شدن‌ امکانات‌،

چون بسیاری دسته ی‌ نامعتبر و با مواد ارزان و غیراستاندارد

نیز در بازار موجود است،بایست با دقت بیشتری دسته ی‌ مناسب خود را پیدا و خریداری نمود

یک توصیه ی‌ ضروری

همانگونه که گفتیم دسته ی‌ خراب همیشه دست آقای‌ بازنده است

و در مورد خرید دسته هم این‌ موضوع کاربرد دارد بدون شک کسی که دسته ی‌ غیرارجینال‌ خریداری میکند

پذیرفته است که بعد از مدت کوتاهی‌ دسته ای‌ خراب داشته باشد و این یعنی بازنده بودن در خرید دسته‌.

پس مهم ترین اصل در خرید تمامی ابزار بازی رایانه‌ ای مخصوصا دسته چیست؟

(خرید ارجینال)

پی اس استار،یک لذت ارجیتال‌ تا فینال

دسته ی‌ خراب آقای‌ بازنده