داستان بازی ۲ Red Dead Redemption

داستان بازی ۲ Red Dead Redemption

داستان بازی 2 Red Dead Redemption

داستان بازی ۲ Red Dead Redemption

ادامه پست قبلی

پس از ضرب و شتم مرگبار با کورنوال و افرادش ، این باند مجبور می شود با جابجایی میلتون اردوگاه خود را جابجا کند. در رودز ، آنها با گریس و بریت وایت دیدار می کنند ، دو خانواده رقیب که به طور بالقوه طلای جنگ داخلی را در دست گرفته اند. این باند برای هر دو خانواده کار می کند تا آنها را در برابر یکدیگر گشوده کند ، اما اقدامات آنها کشف می شود. نتیجه ی کمین توسط گریس که شان را می کشد ، و بریتوییت ها پسر جان ، جک را ربودند. این باند هر دو خانواده را در قصاص قتل عام می کند ، و می آموزد که جک به ارباب جنایت آنجلو برونته فروخته شده است.

داستان بازی ۲ Red Dead Redemption

هلندی ها ، جان و آرتور برای مقابله با برونته و بازیابی جک به عمارت برونته در سنت دنیس می روند. برونته جک را برمی گرداند و باند را در آغوش می گیرد ، اما سپس آنها را به دام می اندازد. در تلافی ، هلندی ها با این باند برونته را ربودند و او را به یک تمساح تغذیه می کنند و او را به قتل می رسانند. در این مرحله ، هلندی ها متقاعد شده اند که آینده ای برای این باند در ایالات متحده وجود ندارد و آنها را به سرقت از بانک سنت دنیس سوق می دهد تا پول کافی برای جابجایی در خارج از کشور جمع کند. پینکرتون ها مداخله می کنند و میلتون در مقابل باند حسین را اجرا می کند. یک تیراندازی رخ داده است که در آن لنی کشته می شود و جان دستگیر می شود. آرتور ، هلندی ، بیل ، خاویر و میکا با قایق به کوبا فرار می کنند.

داستان بازی ۲ Red Dead Redemption

طوفان سنگین کشتی را غرق می کند ، و مردان در جزیره گوارما شستشو می کنند ، جایی که در جنگ بین صاحبان مزارع استبداد قند و جمعیت محلی به بردگان آغوش می گیرند. این گروه با موفقیت به انقلاب در برابر صاحبان مزارع کمک می کند و حمل و نقل به ایالات متحده را تضمین می کند. این گروه با بقیه باند اتحاد می کنند. هلندی ها پس از پایان حمله پینکرتون به اردوگاه ، پارانوئید می شوند که یک عضو باند به عنوان یک خبرچین کار می کند و باعث شکست آنها می شود. پس از جابجایی دوباره ، هلندی ها وسواس یکی از آخرین دزدان دریایی را دارند. اگرچه او اصرار دارد که آنها باید برای آزاد کردن جان صبر کنند ، آرتور و سدی از هلندی برای نجات او نافرمانی می کنند. خیلی زود ، هلندی ها یک قبیله محلی بومی آمریکا را درگیر با درگیری با ارتش ایالات متحده برای جلب توجه از این باند ، بر خلاف خواسته های آرتور دستکاری کردند. هلندی شروع به تردید در وفاداری آرتور می کند ، تا حدودی توسط دستکاری های میکاه بل تسهیل می شود ، که مشتاقانه نقش حسین را به عنوان مرد دست راست هلندی گرفته است.

داستان بازی ۲ Red Dead Redemption

تهیه و ترجمه در سایت psstar.ir