تصمیم گیری در بازاریابی
تصمیم گیری در بازاریابی

تصمیم گیری در بازاریابی

شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود در واحد بازاریابی و

نتایج تحقیقات  این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

نحوه تصمیم گیری در بازاریابی

برای  تصمیم گیری در بازاریابی سؤالات عمده پیش روی بازاریابان است

۱- چگونگی بخش بندی بازار و انتخاب بهترین بخش

۲- چگونگی مزیت بخشی بر محصول

۳- نحوه رفتار با مشتریان در مورد قیمت

۴- و سؤالات متعدد دیگر در مورد آمیخته ها

 

برخی از ابزار و مفاهیم عمده بازاریابی

بازاریاب ، مشتری احتمالی ، بازار هدف ، خواسته ، نیاز ، تقاضا ، محصول ، ارزش ، رضایت ، مبادله ،

معامله ، روابط و شبکه ها ، کانال ها ، زنجیره عرصه ، رقابت ، محیط یازاریابی ، آمیخته ها و . . .

 

۴C مشتری در مقابل  ۴P فروشنده

۴C           مشتری                         

( customer solution )      راه حل مشتری

( customer cost )              هزینه مشتری

( convenience )      سود و آسایش مشتری

( communication )                  ارتباطات

      ۴P فروشنده:

محصول                        ( product )

قیمت                                ( price )

مکان توزیع                       ( place  )

پیشبرد فروش              ( promotion )

(تصمیم گیری در بازاریابی-خرید-کنسول-بازی-خرید-ps5-کنسول XBOX-قیمت PS4-قیمت XBOX)

نمودار چهار جزء تشکیل دهنده آمیزه بازار

 تصمیم گیری در بازاریابی

آمیخته های بازاریابی

بازار هدف

مکان توزیع:

مجازی توزیع کالا

میزان پوشش کانال ها

ترکیب مطلوب کانال ها

تعیین موقعیت های مکانی

فهرست مجاری

حمل و نقل کالا

پیشبرد فروش:

ترویج فروش

تبلیغات

پرسنل فروش

روابط عمومی

بازاریابی مستقیم

قیمت:

قیمت مورد نظر کالا

میزان تخفیفات قیمتی

میزان کسورات

مدت پرداخت

شرایط اعتباری

محصول:

تنوع کالا

کیفیت محصول

طراحی کالا

مشخصات ویژه آن

نام تجاری (مارک)

بسته بندی کالا

حجم و اندازه آن

خدماتی که ارائه می دهد

میزان ضمانت محصول

میزان عایدی کالا

تصمیمات  عمده  بازاریابان در مورد چگونگی محصول

۱- کیفیت محصول           ۵- بسته بندی آن

۲- ویژگی های آن            ۶- برچسب محصول

۳- طرح کالا                   ۷- گسترش خط تولید

۴- علامت تجاری

شرکت ستاره بازی ایران در خدمت شما عزیزان است چه ر زمینه فروش کنسول بازی و کنسول PS4 و کنسول XBOX و لوازم جانبی و ارایه جدید ترین مقالات