تحقیقات بازاریابی3
تحقیقات بازاریابی۳

تحقیقات بازاریابی۳

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

تحقیقات بازاریابی3

ادامه مطلب…

فرق عمده بین مفاهیم عادی و علمی علیت

 

اقدامات لازم برای تعریف درست مسئله

۱- گفتگو با تصمیم گیرندگان مؤسسه

۲- گفتگو با متخصصان صنعت مربوطه

۳- تحلیل اطلاعات موجود قبلی

۴- انجام تحقیقات کیفی در صورت لزوم

 

روش های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات اکتشافی

روش های مستقیم:

روش گروه متمرکز   

روش مصاحبه های عمقی

روش مصاحبه های عمقی:

تکنیک مصاحبه نردبانی

تکنیک سؤال برای کشف مسائل پنهانی

تکنیک تجزیه و تحلیل نمادین (سمبلیک)

 

روش های غیر مستقیم:

تکنیک های فرافکن شامل:

تکنیک های ارتباطی

تکنیک های تکمیل

تکنیک های تداعی عکس ها

تکنیک های  تشریح

 

تحقیقات بازاریابی۳-خرید PS5-کنسول XBOX-قیمت PS4-قیمت XBOX-خرید بازی-خرید لوازم جانبی

 

روش گروه متمرکز

یک فرد آموزش دیده بعنوان رئیس ، هدایت جلسه ای را بر عهده می گیرد که در آن تعدادی افراد مطلع از وضع بازار و صنعت جهت اظهار نظر جمع شده اند.

 

مزایای روش گروه های متمرکز

۱- هـم افزایی                                   ۶- کشف تصادفی

۲- تـوپ بـرفی                                  ۷- تخصص گرایی

۳- انــگیـزش                                 ۸- رسیدگی علمی

۴- امــنــیـــت                                 ۹- ســـاخـــتــار

۵- آسودگی خیال                               ۱۰- ســــرعــــت

           اول همه مزایا با حرف S انگلیسی شروع می شود.

 

معایب روش گروه های متمرکز در جمع آوری اطلاعات

۱- کاربرد نادرست                    ( Misuse )

۲- قضاوت نادرست               ( Misjudge )

۳- مشکل نظارت              ( Moderation )

۴- بی نظمی اطلاعات                 ( Messy )

۵- مشکل تعمیم     ( Misrepresentation )

 

روش مصاحبه های عمقی

یک روش مستقیم ، بدون ساختار و بصورت انفرادی است که مصاحبه گر با استفاده از سؤالات باز قصد پی بردن به احساسات ، انگیزه ها و . . .در مصاحبه شونده دارد.

 

تکنیک های مصاحبه های عمقی

۱- تکنیک مصاحبه نردبانی

۲- تکنیک سؤال برای کشف مسائل پنهانی

۳- تکنیک تجزیه و تحلیل سمبلیک

 

تکنیک فرافکن

در این تکنیک محقق هدف و منظور اصلی خود را در شکل و قالب دیگری به مصاحبه شوندگان القاء می کند.

تکنیک های فرافکن ( Projective  Techniques )

۱- تکنیک ارتباط ( Association Technique )

۲- تکنیک تکمیل ( Completion Technique )

۳- تکنیک تداعی عکس ها ( Construction Technique )

۴- تکنیک تشریح ( Expressive Technique )

 

روش های جمع آوری اطلاعات کمی در تحقیقات توصیفی

تحقیقات بازاریابی3

 

شیوه هایی که پرسش نامه ها در اختیار پاسخ دهندگان قرار می گیرد

۱- از طریق تلفن

۲- از طریق ملاقات حضوری

۳- از طریق پست

 

روش های عمده مصاحبه

۱- مصاحبه تلفنی

۲- مصاحبه در محل سکونت

۳- مصاحبه در محل خرید

۴- مصاحبه از طریق پست

۵- مصاحبه به شیوه پانل پستی

 

انواع یا روش های مشاهده

۱- روش مشاهده شخصی

۲- روش مشاهده مکانیکی

۳- روش ممیزی ( موجودی برداری عینی )

۴- روش تجزیه و تحلیل اثر

۵- روش تجزیه و تحلیل محتوا

 

با ما همراه باشید در ستاره بازی ایران با تحقیقات بازاریابی۳ و خرید PS5-کنسول XBOX-قیمت PS4-قیمت XBOX-خرید بازی-خرید لوازم جانبی