تحقیقات بازاریابی۲

تحقیقات بازاریابی۲

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

 

ابزارهای تحقیق ( جمع آوری اطلاعات )

پرسشنامه – مصاحبه – مشاهده و نیز ابزارها و وسائل مکانیکی نظیر دستگاه اسکنر ، مردم سنج ، گالوانومتر ، تاچیستوسکوپ و دوربین های چشمی

 

انواع گزارش نهایی تحقیق

               ۱- مخصوص مدیران عالی ؛ معمولاً بصورت کوتاه ، خلاصه و حاوی اطلاعات کلی

               ۲- مخصوص مدیران سطوح پایین ؛ عمدتاً دقیق ، مفصل و پرمحتوا

 

هفت   C رابط بین محقق و مدیر

۱- communication (ارتباطات)              ۲- co-operation (همکاری)

۳- confidence (اطمینان)                      ۴- cander (خلوص و صداقت)

۵- closeness (نزدیکی)                         ۶- continuity (مداومت و استمرار)      ۷- creativity (خلاقیت)

 

اشتباهات مربوط به تعریف مسأله

۱- تعریف خیلی کلی مسأله

۲- تعریف خیلی خلاصه مسأله

 

عمده ترین موارد استفاده از تحقیقات اکتشافی

۱- ارائه تعریف روشن از مسئله و فرموله کردن آن

۲- مشخص کردن اقدامات مورد نیاز برای تحقیقات بعدی

۳- تقویت کمیت و کیفیت فرضیه ها

۴- تفکیک متغیرها و مشخص نمودن نوع و میزان ارتباط بین آنها

۵- یافتن بهترین روش رویکرد به مسئله

۶- تعیین اولویت ها به منظور انجام تحقیقات بیشتر

 

روش های انجام تحقیقات اکتشافی

۱- گفتگو با متخصصین امر

۲- بررسی های مقدماتی

۳- مطالعات موردی

۴- تجزیه و تحلیل اطلاعات قبلی نسبتاً مرتبط

۵- انجام تحقیقات کیفی کوچک

 

با همراه باشید در ستاره بازی ایران با خرید ps4-کنسول XBOX- و استعلام قیمت PS4-قیمت XBOX

تحقیقات بازاریابی۲

 

نمودار طبقه بندی طرح های تحقیقاتی مورد استفاده در بازار

روش های مورد استفاده در تحقیقات توصیفی

۱- مشاهده

۲- شبیه سازی

۳- مطالعه بوسیله پرسش نامه

۴- تشکیل جلسه هایی با افراد متخصص ، مشتریان و نظایر آنان

۵- تجزیه و تحلیل اطلاعات نسبتاً مرتبط قبلی

 

دبلیو های شش گانه ( ۶W )  تحقیقات توصیفی

 

۱- who (چه کسی)              ۲- when (چه وقت)

۳- what (چه چیزی)           ۴- where (کجا)

۵- why (چرا)                    ۶- way (به چه طریقی)                

 

شرکت ستاره بازی ایران در خدمت شما عزیزان است چه  در زمینه فروش کنسول بازی
و کنسول PS4 و کنسول XBOX و لوازم جانبی و ارایه جدید ترین مقالات تحقیقات بازاریابی۲