بازاریابی ۳

بازاریابی ۳

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

بازاریابی 3

انواع بازار و محیط بازاریابی

هدف کلی این فصل آشنا ساختن دانشجویان با انواع بازارها و محیط های بازاریابی به منظور رفع تهدیدات و استفاده بهینه از فرصت ها می باشد.

 

دیدگاه های مختلف برای تقسیم بازار

۱- تقسیم بندی بازارها از دید فعالیت

۲- تقسیم بندی بازارها از نظر سازمانی

۳- تقسیم بندی بازارها از بعد اقتصادی

 

انواع بازارها از نقطه نظر فعالیت

۱- بازارهای کالا و فرآورده ، مثل بازار فرش ، نفت . . .

۲- بازارهای کار و خدمات مثل بازار کار ، بیمه . . .

۳- بازارهای پول و سرمایه ، مثـل بازار بـورس ، سـرمایه گذاری بلند مدت و . . .

 

انواع بازارهای سازمانی

۱- بازار صنعتی ( Industrial  Market )

۲- بازار دولتی ( Governmental  Market )

۳- بازار واسطه ( Middle  Market )

 

بازار صنعتی

بازار صنعتی بعنوان بزرگترین و متنوع ترین بازار سازمانی قلمدار می شود ،کالاها و خدمات خریداری شده در این بازار ، صرفاً برای تولید سایر کالاها و خدمات بکار گرفته می شوند

 

بازار دولتی

در این بازار کالاها و خدماتی خریداری می شوند که عمدتاً دارای مصارف دفاعی ، آموزشی و سایر نیازهای عمومی جامعه می باشند ، خریدها در این بازار کند است.

 

بازار واسطه

این بازار از افراد و سازمان هایی تشکیل می شود که کالاهای تولیدی دیگران را به منظور فروش مجدد یا اجاره دادن آنها ، خریداری می کنند

 

انواع بازارهای اقتصادی

چهار بازار اقتصادی مهم از بین ۱۶ بازار جدول اشتاکلبرک عبارتند از :

۱- بازار رقابت کامل                 ۲- بازار انحصار کامل   

۳- بازار رقابت انحصاری            ۴- بازار انحصار چند جانبه

 

مشخصات بازار رقابت کامل

۱- تعداد بسیار زیاد خریدار و فروشنده

۲- قیمت پذیر بودن خریداران و فروشندگان

۳- آزادی ورود و خروج به بازار

۴- همگن بودن کالاها

۵- قرار گرفتن اطلاعات در اختیار همگان

 

بازاریابی ۳

 

بازار انحصار کامل

بازاری که در آن فقط یک تولید کننده یا فروشنده در بازار وجود دارد و این موقعیت ممتاز ، باعث سودآوری آن در دراز مدت می شود.

 

بازار رقابت انحصاری

بازاری است بین رقابت کامل و انحصار کامل و  غالب بازارهای امروزی بدین شکل می باشند ، یعنی دارای وضعیت بینابین می باشند.

 

بازار انحصار چند جانبه

به وضعیتی اطلاق می شود که دو یا چند فروشنده ، جوابگوی تقاضای انبوه خریداران می باشند . در این وضع ، رقباء معمولاً با قیمت ها برخورد تلافی جویانه می کنند.

 

جدیدترین تقسیم بندی از بازارها

به نظر فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ، پنج نوع بازار ، عبارتند از :

۱- بازار مصرف کننده                             ۲- بازار صنعتی

۳- بازار واسطه ای                                 ۴- بازار دولتی

  ۵- بازار بین المللی

 

نمودار رابطه شرکت با بازار

بازاریابی 3

تجزیه و تحلیل محیط

فرآیندی که توسط آن ، مدیران شرکت ، محیط را مطالعه و بررسی می نمایند تا فرصت ها و تهدیدات پیش روی مؤسسه را شناسایی و مشخص نمایند.

 

محیط بازاریابی

به مجموعه شرایطی اطلاق می شود که تصمیمات بازاریابی باید با توجه به آنها اتخاذ گردیده و عملیات بازاریابی نیز با لحاظ نمودن آنها اجرا گردد.

 

محیط شناسی

عبارتست از فرآیند گردآوری اطلاعات مربوط به انواع محیط ها از طریق مطالعه و بررسی و با بهره گیری از روش های گوناگون تحقیق و پژوهش

 

انواع محیط های بازاریابی

۱- محیط سازمانی ( محیط داخلی مؤسسه )

۲- محیط بازار ( متغیرهای مربوط به خریداران ، فروشندگان و رقباء )

۳- محیط عمومی ( محیط های ملی و بین المللی )

۴- محیط ناشناخته

 

محیط سازمانی

همان محیط داخلی شرکت ، شامل ضوابط و قوانین داخلی ، نوع محصولات ، رشته های فعالیت شرکت ، کانال های توزیع ، چارت سازمانی و . . . که در موفقیت یا عدم موفقیت آن دخیل می باشند.

بازاریابی ۳

محیط بازار

شامل :

          ۱- ویژگی های خریداران ( سن ، جنس ، ترجیحات و . . . )

          ۲- ویژگی های رقباء ( تعداد آنها ، انواع محصولات ، قیمت و کیفیت آنها و . . . )

          ۳- متغیرهای دیگر به تبع وجود خریداران ، رقباء و فروشندگان دیگر

 

محیط عمومی

به شرایط و مقتضیات ثابت ، تغییرناپذیر و غیر قابل کنترل حاکم بر عملیات بازاریابی اطلاق می شود.

 

شرکت ستاره بازی ایران در خدمت شما عزیزان است چه ر زمینه فروش کنسول بازی و کنسول PS4 و کنسول XBOX و لوازم جانبی و ارایه جدید ترین مقالات