بازاریابی 2
بازاریابی ۲

بازاریابی ۲

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

بازاریابی 2

 

بازاریابی ۲ انگیزشی

از این شیوه ، زمانی استفاده می شود که برای کالاهای شرکت ، تقاضا وجود نداشته باشد و مردم نسبت به محصول آن بی اعتنا باشند

 

وظیفه بازاریابان در بازاریابی انگیزشی

وظیفه مدیران بازاریابی در چنین حالتی ، ایجاد شور و شوق و هیجان در مردم از طریق ترغیب و تشویق آنان به خرید و استفاده کالا می باشد.

 

بازاریابی توسعه ای

این نوع بازاریابی که به بازاریابی آشکار کردنی و بازاریابی پرورشی نیز معروف است ، جهت پاسخگویی به تقاضای پنهان مصرف کنندگان بالقوه (آمال و آرزوهای آنان) بکار گرفته می شود.

 

وظیفه بازاریابان در بازاریابی توسعه ای

تلاش برای آشکار کردن محتویات ذهنی افراد و پی بردن به افکار آنان از طریق تحقیق و بررسی و تبدیل ایده های بکر آنان به کالاهای نو و جذاب

 

بازاریابی مجدد

یعنی تلاش جهت یافتن بازارهای جدید ، جذب مشتریان رقباء ، ایجاد ابتکار و نوآوری در تولید ، توزیع ، قیمت گذاری و حتی شیوه های تبلیغاتی به منظور جلوگیری از سیر نزولی تقاضا

 

بازاریابی همزمانی

یعنی تلاش برای تنظیم تقاضا و هماهنگ و همزمان کردن آن با عرضه در فصولی از سال که عرضه و تقاضا با هم برابر نیست

 

بازاریابی محافظتی

تلاش برای حفظ حالت تقاضای کامل که در آن سطح تقاضای بازار با سطح عرضه مطلوب مؤسسه برابر است ، از طریق پاسخگویی به خواسته ها و ترجیحات آتی مصرف کنندگان و تهدیدات رقباء

 

بازاریابی تضعیفی

سعی در کاهش منطقی و موقتی تقاضای بیش از حد بازار ، به منظور جلوگیری از دلسردی مشتریان و پاسخگویی به نیازهای آنان به محض دسترسی به منابع لازم

 

وظیفه مدیر بازاریابی ۲

هماهنگ نمودن جریانات عرضه و تقاضا در بازار همانند شکل زیر :

بازاریابی 2

فلسفه های مدیریت بازاریابی

۱- فلسفه تولید ( Production  Philosophy )

۲- فلسفه کالا ( Product  Philosophy )

۳- فلسفه فروش (  Sales  Philosophy ) 

۴- فلسفه بازاریابی ( Marketing  Philosophy )

۵- فلسفه بازاریابی اجتماعی ( Social  Marketing  Philosophy )

 

فلسفه تولید

از دید این فلسفه ، در دسترس بودن کالا و توانایی مالی تنها عوامل تعیین کننده در خرید افراد است ، لذا تمرکز این فلسفه بر بهبود تولید و توزیع می باشد.

 

فلسفه کالا

ادعا می کند که مصرف کنندگان کالایی را می خرند که بهترین کیفیت و عملکرد را داشته باشد لذا تمام انرژی خود را به بهبود بخشیدن دائمی کالا اختصاص می دهند

 

فلسفه فروش

مؤسسات معتقد به این فلسفه بر این باورند که مردم کالاهای آنها را به اندازه کافی نمی خرند مگر اینکه مؤسسه تلاش وسیعی را در زمینه فروش کالاهای خود انجام دهد.

 

فلسفه بازاریابی ۲

پیروان این فلسفه ، شناخت و ارضاء نیازها و خواسته های مشتریان در بازارهای هدف را بهترین راه رسیدن به اهداف سازمانی می دانند

 

فلسفه بازاریابی ۲ اجتماعی

این فلسفه به منظور سالم سازی محیط زیست ، بین سه عامل منافع سازمان ، ارضاء بهینه نیازها و خواسته های مصرف کنندگان و رفاه اجتماعی دراز مدت جوامع ، توازن ایجاد می کند.

 

نمودار توازن در فلسفه بازاریابی اجتماعی

بازاریابی 2

اهداف سیستم بازاریابی ۲

۱- به حداکثر رساندن سطح مصرف

۲- به حداکثر رساندن رضایت مصرف کننده

۳- به حداکثر رساندن حق انتخاب

۴- به حداکثر رساندن کیفیت زندگی