اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

 

اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

هدف اصلی این بخش آشنا سازی دانشجویان با اهداف رایج مؤسسات بازرگانی و ساختارهای سازمانی آنهاست.

 

رسالت شرکت

رسالت ( mission ) بیانگر موارد زیر است :

۱- چرایی تشکیل شرکت

       ۲- مقصد و هدف نهایی آن

             ۳- توانایی های اصلی شرکت

                    ۴- اعتقادات و باورهای عمده شرکت

 

سلسله مراتب اهداف یک شرکت تولیدی

اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

 

جایگاه بازاریابی در نمودار سازمانی یک مؤسسه متوسط

 

جایگاه بازاریابی در نمودار سازمانی یک مؤسسه بزرگ

 

 

نمودار عوامل مؤثر در طراحی سازمان

 

 

انواع ساختارهای سازمانی واحد بازاریابی

۱- سازمان عملیاتی

۲- سازمان جغرافیایی

۳- سازمان مدیریت محصول

۴- سازمان مدیریت بازار

۵- سازمان مدیریت محصول / مدیریت بازار

 

سازمان عملیاتی

یعنی تقسیم کلیه فعالیت های بازاریابی شرکت توسط معاونت بازاریابی

به فعالیت های تخصصی جداگانه و سپردن مسئولیت هر یک از فعالیت ها به یک مدیریت مستقل جهت اجراء

 

نمودار دایره بازاریابی با ساختار عملیاتی

 

اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

 

سازمان جغرافیایی

فرق این سازماندهی با سازماندهی عملیاتی فقط در بخش مدیریت فروش است

که به خاطر گستردگی حیطه جغرافیایی ، زیر نظر این مدیریت ، مدیریت های مناطق ، نواحی ، بخش ها و . . . شکل می گیرند.

 

سازمان مدیریت محصول

این ساختار سازمانی مختص مؤسساتی است که کالاهای متنوع با مارک ها و علائم تجاری متعدد تولید و عرضه می کنند ، ( سازماندهی اصلی زیر مدیریت محصول صورت می پذیرد )

 

سازمان مدیریت بازار

فرق اش با سایر سازمان دهی ها در تغییراتی اضافی است که در زیر مدیریت بازارها صورت می گیرد ، بطوریکه ابتدا مدیران گروه بازار و سپس مدیران بازار شکل می گیرند.

 

سازمان مدیریت محصول / مدیریت بازار

این سازماندهی مختص شرکت های خیلی بزرگی است که هم محصولات متعدد دارند و هم بازارهای متنوع و لذا باید کارشان را بصورت ماتریسی انجام دهند.

 

ساختار سازمانی ماتریسی ( دو بر )

اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

 

محاسن ساختار سازمانی ماتریسی

۱- استفاده بهینه و بیشینه از کارکنان و شکوفایی استعدادهای آنان

۲- افزایش میزان هماهنگی و کنترل در سازمان

۳- ایجاد اثربخشی بیشتر در محیط های متلاطم و نامطمئن

 

معایب ساختار سازمانی ماتریسی

۱- ایجاد پیچیدگی و تضاد سازمانی

۲- هزینه بر بودن و عدم انعطاف پذیری سازمانی

 

سطوح و لایه های سازمانی مؤسسات بزرگ

سطح اول : سطح مدیریت کلان مؤسسه

سطح دوم : سطح مدیریت قسمت ها

سطح سوم : سطح مدیریت واحدهای خود گردان

سطح چهارم : سطح مدیریت محصول

 

شرکت ستاره بازی ایران در خدمت شما عزیزان است :
چه در زمینه فروش کنسول بازی ، کنسول PS4 و کنسول XBOX و لوازم جانبی و چه در زمینه  ارایه مقالات