انگیزش2
انگیزش۲

انگیزش۲

 واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما خرید داران کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

انگیزش2نظریه‌های انگیزشی

نظریه ‌های محتوایی Content theories

نظریه ‌های فرآیندی Process theories

نظریه ‌های تقویتیReinforcement theories

 

نظریه های انگیزشی محتوایی

این نظریه ‌ها بر محتوای نیازها و اینکه انگیزش «چه هست» تأکید دارد.

تئوری‌های محتوایی به اولین قسمت جریان انگیزش یعنی نیازها و کمبودهای ناشی از نیاز می‌پردازد.

نظریه ‌های محتوایی سعی در پاسخ دادن به این سوال دارند که چه عامل و یا عواملی باعث انگیزش افراد می‌شوند

 

نظریه‌های محتوایی

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو،

نظریه دو عاملی انگیزشی هرزبرگ،

نظریه نیاز به موفقیت مک کله‌لند،

نظریه ارگ ERG آلدرفر و

 نظریه دو ساحتی مک گریگورز

 

اکنون شما در ستاره بازی ایران در کنار لذت از محصولات متنوع کنسول PS4 , کنسول XBOX و لوازم  جانبی و سایر محصولات به مطالعه برخی نظریه های محتوی بپردازید.

انگیزش2

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

به عقیده مازلو، نیازهای پنج‌گانه سلسله مراتبی را تشکیل می‌دهند که اساس و ریشه آنها نیازهای فیزیولوژیکی می‌باشند.

 

نظریه کسب موفقیت

oمفهوم مهم دیگر در نظریه انگیزش که بر نیروهای موجود در درون یک شخص مبتنی است،

انگیزه کسب موفقیت نام دارد .این نظریه از سوی دیوید مک‌کله ‌لند[۱] عنوان شده است
[۱]– David C. Mc Clelland

موفقیت طلب

oهـ) چرخش شغلی[۱]: چرخش شغلی به معنی انتقال کارمند از یک شغل به شغل دیگری است و هدف آن جلوگیری از کسالت و خستگی روحی و هم‌چنین انجام آموزش‌های جدید می‌باشد
[۱]- Job rotation

Achiever

او ترجیح می‌دهد وظایفی را بپذیرد که مسئولیت فردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ماحصلِ آنها داشته باشد.

او اهدافی متعادل، و خطراتی حساب شده را، برمی‌گزیند.

او بازخورد دقیقی می‌خواهد که شکست‌ها و موفقیت‌هایش را به هم مرتبط سازد.

او علیرغم احساس فردی خود، همکارانی را ترجیح می‌دهد که شایسته‌اند.

او اگر به مشاغل ساده‌ای گمارده شود و موفقیتی کسب کند، رضایتمندی بسیار کمتری را به دست خواهد آورد.

از سوی دیگر اگر او برای مشاغل بی‌نهایت مشکل استخدام شود،

احتمالاً موفق نخواهد شد، و بنابراین رضایتی نیز، در مجموع کسب نخواهد کرد.

 

انگیزش در عمل

الف) ساده کردن شغل Job simplification

ب) مهندسی شغلJob engineering

ج) توسعه شغل
Job enlargement

د) غنی‌سازی شغل[۱]: غنی‌سازی شغل عبارت است از، افزودن پاره‌ای از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به شغل،

تا انگیزش در انجام وظایف برای شاغل، در حد مطلوب خود داشته باشد
[۱]– Job enrichment

هـ) چرخش شغلی[۱]: چرخش شغلی به معنی انتقال کارمند از یک شغل به شغل دیگری است

و هدف آن جلوگیری از کسالت و خستگی روحی و هم‌چنین انجام آموزش‌های جدید می‌باشد

[۱]- Job rotation

و) مشاغل گروهی: این نوع طراحی شغل یک گروه را مأمور انجام یک کار می‌نماید، 

و با دادن استقلال به آنها امکان تصمیم‌گیری در امور داخلی گروه را امکان‌پذیر می‌سازد