انگیزش
انگیزش

انگیزش

 واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما خرید داران کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد

انگیزش

برخی از مؤلفان، انگیزش را در زمره محدوده درونی افراد می‌بینند. نظریه‌های دیگر، انگیزش را نشأت گرفته از سرچشمه‌ای خارج از فرد می‌دانند.

 Needs -Wants- Desires

نیازها، خواست‌هاو تمایلاتی که در ضمیر یک فرد وجود دارند، باعث ایجاد انگیزش درونی وی می‌شوند.

این نیروها هر فرد را با جهت‌دادن افکارش، که منجر به بروز رفتاری خاص در یک موقعیت شغلی مشخص می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌دهند

نیازها، خواست‌ها، تمایلات و آرزوهای هر فرد نیز یگانه و منحصر به فرد است.

زیرا این عناصر به وسیله عواملی که شخصیت او، وضعیت جسمانی، رشد روانی، آموزش‌ها و تجربه‌اندوزی‌هایش را شکل می‌دهند، تعیین می‌شوند

 

تعریف انگیزش

به مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث می‌شود فرد از درون به فعالیت درآید، انگیزش گفته می‌شود، انگیزش دارای سه جزء مهم است.
انرژی‌زایی
هدایت کردن
مداومت

«انگیزه حالتی درونی است که رفتار را به سمت یک مقصد سوق می‌دهد، فعال می‌کند،

یا به حرکت در می‌آورد (پس انگیزش است) و نیز آن را هدایت می‌کند یا در جهت خاصی پیش می‌برد».

در ستاره بازی ایران از خرید کنسول بازی با خرید PS5-کنسول XBOX-قیمت PS4-قیمت XBOX لذت ببرید

فرایند اساسی انگیزش

 

نیاز ها

بهترین تک واژه برای تعریف نیاز، کمبود به مفهوم تمایل انسان به سکون داخلی Homeostaticاست.

نیازها هنگامی ایجاد می‌شود که یک عدم تعادل فیزیولوژیکی یا روان‌شناختی وجود داشته باشد

تقسیم‌بندی انگیزه‌ها

در میان تقسیم‌بندی‌های مختلفی که در مورد انگیزه‌ها انجام شده است.

مهمترین تقسیم‌بندی، تقسیم انگیزه‌ها به سه گروه زیر می‌باشد:

 

انگیزه‌های فیزیکیPhysical motivation

انگیزه‌های اجتماعی Social motivation

انگیزه‌های روانی Psychic motivation

انگیزش

انگیزه‌های فیزیکی

به نیازهای بیولوژیکی مانند گرسنگی، تشنگی، نیازهای جنسی

و نیازهای مربوط به شرایط جوی مثل درجه حرارت، درجه رطوبت، نور و صدا مربوط می‌شود.

 

انگیزه‌های اجتماعی

 

انگیزه‌هایی است که ارضای آن بستگی به همکاری فرد یا پذیرش فرد از طرف سایر افراد،

مثلاً قبول عضویت فرد در یک گروه کار یا جمع تصمیم‌گیرنده، دادن پست و شغل بالاتر و بهتر،

و همچنین، توجه بیشتر به خواست‌ها و آرزوهای او، چیزهایی است که انگیزه‌های اجتماعی فرد را ارضا می‌کند

 

انگیزه روانی

انگیزه‌هایی است که اختصاص به رفتار انسانی دارد، و با ارزش‌های شخصی فرد، ارتباط پیدا می‌کنند.

افراد خیر که مال خود را وقف یک امر اجتماعی می‌نمایند، و اینکار را بدون تبلیغ و به صورت غیرعلنی انجام می‌دهند؛

یا فردی که یک مریض یا زخمی بدون سرپرست را با ماشین خود به بیمارستان می‌رساند،

و چند ساعت از وقت خود را به این کار اختصاص می‌دهد، تحت تأثیر انگیزه‌های روانی قرار دارد.

 

ایجاد انگیزه در کارکنان

برای ایجاد انگیزه در کارمندان در ابتدا، لازم است از نظریه‌ها و روش‌های انگیزشی آگاه شوید،

سپس نقش انگیزش را در تمام وظایف مدیریت از جمله برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت، کارگزینی و رهبری بررسی نمائید