انواع بازاریابی
انواع بازاریابی

انواع بازاریابی

خرید PS4

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

 

انواع بازاریابی

۱- بازاریابی واکنشی

۲- بازاریابی پیش بین

۳- بازاریابی نیازآفرین

 

بازاریابی واکنشی

این بازاریابی حالت انفعالی داشته و برای شناسایی و ارضاء نیازهایی بکار می رود که روشن و آشکار بوده و نمود عینی دارند.

 

بازاریابی پیش بین

مخصوص زمانی است که نیاز هنوز بطور آشکار بروز ننموده ولی با توجه به تغییر و تحولات موجود جامعه پیش بینی می شود که به زودی آشکار شود.

 

بازاریابی نیازآفرین

یعنی عرضه محصولی به بازار که قبل از آن هیچ کس متقاضی آن نبوده و حتی وجود چنین کالا یا خدمتی به ذهنشان هم خطور نکرده بود.

 

نمودار سلسله مراتب نیاز در بازارهای توسعه نیافته

انواع بازاریابی

 

نمودار سلسله مراتب نیاز در بازارهای نیم توسعه یافته

انواع بازاریابی

 

نمودار سلسله مراتب نیاز در بازارهای توسعه یافته

انواع بازاریابی

 

انتظارات مصرف کنندگان از مؤسسات

۱- تطابق کالا با نیاز

۲- دریافت کالا مطابق ویژگی های مورد نظر

۳- دریافت محصولات سالم

۴- قیمت مناسب

۵- کیفیت مطمئن

۶- تحویل سریع و بموقع

۷- ضمانت و خدمات پس از فروش

 

محرک های پیش روی خریداران

۱- محرک های بازاریابی ، که به ۴P یا آمیخته های بازاریابی مشهور هستند

۲- محرک های محیطی ، که شامل عوامل و شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و . . . می باشند.

 

نمودار فرآیند رفتار مصرف کنندگان

خرید XBOX

 

۴P بازاریابی

۱- Product  (صفات و ویژگی های متعلق به محصول)

۲- Price (قیمت محصول)

۳- Place (مکان و کانال های توزیع)

۴- Promotion (فعالیت های مربوط به پیشبرد فروش)

 

AIO

این عبارت اول سه کلمه Activities , Interests , Opinions یعنی فعالیت ها ، دلبستگی ها و افکار فردی است که تحت عنوان سبک و شیوه زندگی باعث رفتارهای مصرفی متفاوت افراد می شود.

 

شرکت ستاره بازی ایران در خدمت شما عزیزان است چه ر زمینه فروش کنسول بازی و کنسول PS4 و کنسول XBOX و لوازم جانبی و ارایه جدید ترین مقالات