اصول مكان يابي فروشگاهي
اصول مکان یابی فروشگاهی

اصول مکان یابی فروشگاهی

ستاره بازی ایرانبرنامه ریزی مکانی ، به ساماندهی نقاط توزیع فروشگاهها وترتیب قرارگرفتن ومراکز توزیع به منظور رفاه و آسایش مصرف کنندگان می پردازد

یکی از معیارهای اساسی و مهم در موفقیت یک فروشگاه ، موقعیت آن است . زیرا یک موقعیت مناسب ،

علاوه بر اینکه خدمات رفاهی قابل توجهی را برای مشتری ایجاد مینماید ، اهمیت ویژه نیز از لحاظ میزان فروش ، برای فروشگاه دارد .

اتخاذ تصمیم در خصوص موقعیت فروشگاه بسیار مهم است ، زیر ا تغییر دادن محل فروشگاه ، یا بسیار مشکل است

و یا زیان بالایی به همراه دارد اگر فروشگاه در خصوص قیمت گذاری و تامین کالاها دچار اشتباه و مشکل شود

این معضل قابل جبران است ؛ اما اگر چنین اشتباهی درخصوص انتخاب محل و موقعیت فروشگاه صورت پذیرد جبران آن بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.

اصول مکان یابی فروشگاهی

تصمیم گیریی در مورد محل و موقعیت فروشگاه به سه عامل اصلی و اساسی زیر بستگی دارد :

۱-    مشتریان   (Customers)
۲-    محیط عمومی شهر   (Generad area)
۳-    محل اختصاصی فروشگاه  (specific site)
 موقعیت فروشگاه و مشتری :

بزرگترین عامل تعیین کننده در موقعیت ایده آل یک فروشگاه هدف بازار آن فروشگاه است

بطور مثال اگر هدف بازار آسایش و رفاه مشتری باشد ؛ بنابر این ، در انتخاب محل فروشگاه باید به رفاه و آسایش مشتری ، توجه ویژه ای نمود

در واقع آنچه آسایش مشتری محسوب می شود ، بستگی به نیاز و توقع مشتری از فروشگاه دارد

که این آسایش ازدیدگاه مشتریان متفاوت است ، که البته می توان با تحقیق برروی خواسته های مشتریان،  به یک نیاز سنجی واقعی رسید

و سپس با تحلیل شاخص های مورد نظر ، به یک جمع بندی مناسب و واقعی برای احداث فروشگاه دست یافت ؛.

موقعیت فروشگاه و محیط عمومی شهر ::

الف ) تجزیه ئتحلیل ناحیه تحت پوشش

ب) تعیین پتانسیل فروش در سطوح مختلف شهر

ج) انتخاب محل فروشگاه ، متناسب با اهداف بازار

 

اصول مکان یابی فروشگاهی

تجزیه و تحلیل ناحیه تحت پوشش:

 

۱:  جاذبه های تجاری مرکز خرید که شامل :

  1. ۱. اشکال فروشگاههای بزرگ
  2. تنوع وجداسازی کالاهای پیشنهادی
  3. نحوه تحویل کالا و سایر خدمات خرده فروشی
  4. اعتبار و شهرت خرده فروشی های بزرگ و عمده
  5. تسهیلات بانکی
  6. تسهیلات پارک اتومبیل
  7. محدودیتهای ترافیکی

 

۲    جذابیت های اجتماعی تفریحی

۳-    توزیع و پراگندگی جمعیت

۴-    میزان رشد و تراکم جمعیت

۵-    الگوی مصرف منطقه و شهر

۶-    بعد مسافت برای دسترسی به فروشگاه

۷-    خطوط حمل و نقل ( جاده ، سیستم ریلی ، اتوبوس و ………)

۸-    میزان دسترسی به وسایل ارتباط جمعی ( روزنامه ، کتاب ، مجلات ، رادیو وتلویزیون و………)

۹-    میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی

۱۰-سایر مراکز خرید رقیب در نزدیکی بازار هد ف

۱۱-مکان شناسی طبیعی از سطح بازار

 

 

v    سطوح تجاری :

سطوح تجاری ، سطوحی هستند که به وسیله مغازه های کوچک ، مغازه های شخصی و سوپر مارکت ها بازار راتشکیل می دهند که بیشترین و عمده ترین تاثیر برروی اندازه ناحیه تحت پوشش توسط سطوح تجاری شخصی معین می گردد.

عوامل محلی، تاثیر قابل ملاحظه ای بر موقعیت فروشگاه میگذارد که این عوامل ، عبارتنداست از:

۱-    ارتباط محل سایت با مرکز خرید اصلی و همچنین ناحیه تحت پوشش

۲-    میزان دسترسی به موقعیت فروشگاه ( site)

۳-    توانایی و قدرت رهگیری تجاری ، مانند قرارگرفتن فروشگاه در مسیر عبور عابرین

۴-    جذابیت های محیطی

۵-    هماهنگی و متناسب بودن باسایر فعالیت های تجاری محل ، ( بورس )

۶-    شناسایی و ارزیابی فروشگاههای رقیب از لحاظ موقعیت اندازه و شکل و ویژگیها و توانمندی ها

v    شرایط اختصاصی محل فروشگاه : 

پس از ارزیابی شرایط و عوامل عمومی موقعیت فروشگاه به این شاخص های اختصاصی باید توجه نمود :

الف ) متناسب بودن محل فروشگاه با هدف

ب ) تناسب اجاره بها و یا قیمت خرید زمین که در این صورت هزینه های سنگینی به مجموعه تحمیل نمی شود

ج) هماهنگی و تناسب محل از لحاظ سمت ، جهت و اندازه محل فروشگاه که میتواند برروی تقویت و یا تضعیف فروش موثر باشد

اصول مکان یابی فروشگاهی

    تحقیقات در محل و موقعیت فروشگاه (site research)

 

۱-    تعداد جمعیت عابر پیاده و وسایل نقلیه که از نزدیک محل فروشگاه در مقایسه با موقعیتهای مشابه تردد میکنند

۲-    محل فروشگاه باید متناسب باسایر مشاغل در محدوده مورد نظر باشد

۳-    چهره و نمای محل فروشگاه باید با دپارتمان های فروشگاه متناسب باشد

۴-    تخمین و برآورد فرو ش کل در یک واحد خرده فروشی جدید

۵-    درصد سهم بازار از طریق فروشگاههایی که از لحاظ اندازه و کیفیت در ناحیه تحت پوشش مشابه می باشند

۶-    سهم رقبا به وسیله اندازه گیری شاخص هایی چون اندازه خالص سطح فروش تعداد فروشنده های تعداد صندوقها و تنوع کالا و قیمت کالاها به روش قیاسی مشخص گردد

۷-    برای آگاهی سرمایه گذار از میزان بازگشت سرمایه باید سود ناویژه برای هر بخش از کالاها تخمین و برآورد گردد

۸-    شناسایی ترکیب کالاها و محصولات بر اساس الگوی مصرف در ناحیه تحت پوشش

۹-    بر آورد هزینه های سرمایه ای شامل هزینه های ساختمانی هزینه های اقلام سرمایه ای و ثابت

۱۰-برآورد هزینه های عملیاتی و سود خالص